Salmon and Veggie Hash

Salmon and Veggie Hash

Regular price $20.00 Sale

Ingredients: white sweet potato, salmon, onion, carrot, parsley, garlic, dill, scallion, orange, avocado oil, olive oil, salt

paleo whole30 aip

Contains: fish